TEXT                                                         KULTURMILJÖ

Ranby Text & Kulturmiljö har lång erfarenhet av textproduktion. Företagets grundare, Caroline Ranby, har skrivit ett flertal vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker och artiklar inom det kulturhistoriska området. I några böcker står hon även bakom  foto, form och illustrationer. Exempel på uppdrag:

  • Boken om Peter P. Lundh. Texter och bildurval
  • Höganäs historia del 2. Text och bilder till tre kapitel
  • Mölle-Kullen genom tiderna. Förord till nyutgåva

Läs mer under fliken Text Böcker ovan.

Ranby Text & Kulturmiljö drivs sedan starten 2012 av Caroline Ranby som är fil mag i etnologi, byggnadsantikvarie och författare och har över 25 års erfarenhet i branschen. Företaget utför bland annat:

  • Vård- och underhållsplaner för kyrkor, kyrkogårdar, profan bebyggelse
  • Antikvarisk medverkan vid renoveringsarbeten
  • Antikvariska konsekvensbeskrivningar
  • Utredningar och byggnadsinventeringar

Läs mer under fliken Kulturmiljö och Projektlista Rapporter ovan.

AKTUELLA PROJEKT OCH HÄNDELSER - NY BOK!

NILS KARLEBYSTIPENDIET 2017
TILL CAROLINE RANBY

Ur motiveringen: "Caroline Ranbys forskning vittnar om en gedigen kunskap om skånsk kulturhistoria. Hennes pedagogiska skrivstil och illustrativa fotografier i vetenskapliga och populärveten-skapliga publikationer är lysande exempel på förmedling av forskning om skånsk kultur och historia".
Läs hela motiveringen här!

NY ARTIKEL
I GÅRD & TORP 3/18 skriver Caroline Ranby om Paul Jönska gårdens trädgård i Viken.
Läs mer på Vikens byaförenings hemsida och på Gård & Torps hemsida.

MÖLLE-KULLEN
Mölle by- och kulturförenings utgåva av  Anders W. Mölleryds  Mölle-Kullen genom tiderna har fått ett nyskrivet förord av Caroline Ranby. Läs mer på föreningens hemsida.

OM EN KVINNAS KAMP MOT FÖRTRYCK
OCH PERSONLIGA TRAGEDIER


 

Första biografin över hovdamen Ebba Hochschild är en gripande kvinnoskildring, ett människoöde präglat av både djupaste sorg och insikten om livets fantastiska möjligheter. Ebba fick kämpa mot personliga tragedier och kvinnoförtryck, men kunde ändå skapa sig en betydande roll som drottning Victorias statsfru och vän.
Berättelsen om Ebbas dramatiska liv är en viktig påminnelse om varför vi aldrig får upphöra att kämpa för mäns och kvinnors lika värden. Köp via förlaget Historiska Media.


 

Boken presenteras i Möllekuriren 1/18.

Citerat ur boken:

"Jag har grunnat så mycket i vinter på äktenskapet, på all dess jemmer och osanning – och jag ryser vid tanken på allt ondt, som alstrats och alstras inom dess helgade murar."
Viveca Stiernstedt, Ebbas syster, i brev till maken August.

"kan jag icke och skall heller aldrig finna mig med en så nedrig behandling af hvarken Ebba eller hennes man, hvilkas hela framtid väl lättsinnigt kastas bort för att i verldens ögon stå rena" .
Beata Gyllenstierna, Ebbas mor, i brev till sonen Nils.

"Stackars Ebba, utan barn, en fånig man och svärföräldrarna som i sin högmodiga blindhet helldre kasta skulden på en oskyldig, än se sanningen i ögonen. Detta är ju lofvande framtids-utsikter! Vet du hvad August, bara jag tänker härpå upprörs jag till den grad att alla mildare känslor dö bort. Men jag skall försöka inte tänka - åtminstone ej annat än att De äro lite galna."
Viveca Stiernstedt, Ebbas syster, i brev till maken August.

 

Julhälsning från drottning Victoria till Ebba.
SKÅNES KYRKOR
UTKOM 2014

På Bokklubben Clios 10-i-topp-lista sommaren 2015

"ett imponerande verk som berikar läsaren med sin överblick över och inblick i skånska kyrkors kulturhistoriska utveckling"

Tidskriften Kyrka & Folk

"En ovanligt tilltalande och inbjudande läsupplevelse"
Kyrkohistorisk Årsskrift 2015

"praktverk"
"generöst och spännande och inbjuder till rundresor"

Kvällsposten

"mycket vacker och oerhört rik på färgbilder" "bör finnas i hyllan hemma hos alla"
Katolskt magasin

"En oumbärlig bok"
Bokklubben Clio

Har erhållit Kulturrådets litterturstöd

Fler pressröster