Vattenmöllan tak Krapperup Paul Jönska trädgården Vattenmöllan kupa Falsterbo Himmelstorpsgården Höganäs kyrkogård Skånes kyrkor

Antikvarisk konsult och textproduktion

Ranby Text & Kulturmiljö drivs av Caroline Ranby som är fil mag i etnologi, byggnadsantikvarie och författare.

Företaget arbetar dels med byggnadsantikvariska uppdrag, dels med

textproduktion och layout.

Företaget uppfyller Länsstyrelsen i Skånes och Riksantikvarieämbetets krav på antikvarisk kompetens vid arbeten med kulturskyddad bebyggelse, byggnadsminnen, kyrkor och kyrkogårdar.

CV för Caroline Ranby                  Projektlista och rapporter

 

TEXT

Ranby Text & Kulturmiljö har lång erfarenhet av textproduktion. Caroline Ranby har skrivit ett flertal vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker och artiklar inom det byggnads- och kulturhistoriska området. I den senaste boken Skånes kyrkor står hon även bakom samtliga fotografier och formgivningen. Produktion av texter och layout till böcker, artiklar, broschyrer och utställningar ingår som en del av företagets tjänster. Läs mer under fliken Text och böcker ovan.

KULTURMILJÖ

Ranby Text & Kulturmiljö utför vård- och underhållsplaner, antikvarisk medverkan och förbesiktning, gör antikvariska konsekvensbeskrivningar, historiska utredningar och byggnadsinventeringar. Företaget arbetar med hembygdsgårdar, privatbostäder, kyrkor, kyrkogårdar, slottsmiljöer och stadsbebyggelse. Uppdragsgivare är svenska kyrkan, föreningar, privatpersoner, stat och kommun. I företaget finns 25 års antikvarisk erfarenhet. Läs mer under fliken Kulturmiljö ovan.

2017 ÅRS NILS KARLEBY-STIPENDIUM TILL CAROLINE RANBY

Ur motiveringen: "Caroline Ranbys forskning vittnar om en gedigen kunskap om skånsk kulturhistoria. Hennes pedagogiska skrivstil och illustrativa fotografier i vetenskapliga och populärveten-skapliga publikationer är lysande exempel på förmedling av forskning om skånsk kultur och historia".
Läs hela motiveringen här!

SENASTE BÖCKER:

Skånes kyrkor

På Bokklubben Clios 10-i-topp-lista sommaren 2015

"ett imponerande verk som berikar läsaren med sin överblick över och inblick i skånska kyrkors kulturhistoriska utveckling"

Tidskriften Kyrka & Folk

"En ovanligt tilltalande och inbjudande läsupplevelse"
Kyrkohistorisk Årsskrift 2015

"praktverk"
"generöst och spännande och inbjuder till rundresor"

Kvällsposten

"mycket vacker och oerhört rik på färgbilder" "bör finnas i hyllan hemma hos alla"
Katolskt magasin

"En oumbärlig bok"
Bokklubben Clio

Har erhållit Kulturrådets litterturstöd

Fler pressröster

Kongl. hoffotograf
Peter P. Lundh

"Ulf R. Johansson hyllar en `motbok  i bildskvalets tid´, om gåramålarnas efterträdare, fotografen Peter P. Lundh" Kvällsposten

"En utsökt tidsstudie av Kullabygden för ett sekel sedan"
Helsingborgs Dagblad

"Caroline Ranbys väldokumenterade, skarpsynta bildtexter förhöjer behållningen ytterligare"
Möllekuriren

Har erhållit Kulturrådets litteraturstöd
 

ARTIKEL I GÅRD & TORP:
I nr 4 2015 av Gård & Torp skriver Caroline Ranby om renoveringen av Vattenmöllan, en kvarngård i nordvästskånska Kullabygden. Se tidningens hemsidaLäs mer om Vattenmöllan under Text och forskning ovan, fliken Krapperups kvarnar och kvarnmiljöer.

MÖLLE-KULLEN
Mölle by- och kulturförenings utgåva av  Anders W. Mölleryds  Mölle-Kullen genom tiderna har fått ett nyskrivet förord av Caroline Ranby. Läs mer på föreningens hemsida.

NY BOK!
OM EN KVINNAS KAMP MOT FÖRTRYCK
OCH PERSONLIGA TRAGEDIER


UTKOMMER 12 MARS 2018
 

Första biografin över hovdamen Ebba Hochschild är en gripande kvinnoskildring, ett människoöde präglat av både djupaste sorg och insikten om livets fantastiska möjligheter. Ebba fick kämpa mot personliga tragedier och kvinnoförtryck, men kunde ändå skapa sig en betydande roll som drottning Victorias statsfru och vän.
Berättelsen om Ebbas dramatiska liv är en viktig påminnelse om varför vi aldrig får upphöra att kämpa för mäns och kvinnors lika värden.

 

Citerat ur boken:

"Jag har grunnat så mycket i vinter på äktenskapet, på all dess jemmer och osanning – och jag ryser vid tanken på allt ondt, som alstrats och alstras inom dess helgade murar."
Viveca Stiernstedt, Ebbas syster, i brev till maken August.

"kan jag icke och skall heller aldrig finna mig med en så nedrig behandling af hvarken Ebba eller hennes man, hvilkas hela framtid väl lättsinnigt kastas bort för att i verldens ögon stå rena" .
Beata Gyllenstierna, Ebbas mor, i brev till sonen Nils.

"Stackars Ebba, utan barn, en fånig man och svärföräldrarna som i sin högmodiga blindhet helldre kasta skulden på en oskyldig, än se sanningen i ögonen. Detta är ju lofvande framtids-utsikter! Vet du hvad August, bara jag tänker härpå upprörs jag till den grad att alla mildare känslor dö bort. Men jag skall försöka inte tänka - åtminstone ej annat än att De äro lite galna."
Viveca Stiernstedt, Ebbas syster, i brev till maken August.

 

Ebba vid 3, 43 och 73 års ålder.
Ebba på tennis i Båstad 1939 tillsammans med Gustaf V.