Antikvarisk konsult och textproduktion

Ranby Text & Kulturmiljö drivs av Caroline Ranby som är fil mag i etnologi, byggnadsantikvarie och författare.

Företaget arbetar dels med byggnadsantikvariska uppdrag, dels med

textproduktion och layout.

Företaget uppfyller Länsstyrelsen i Skånes och Riksantikvarieämbetets krav på antikvarisk kompetens vid arbeten med kulturskyddad bebyggelse, byggnadsminnen, kyrkor och kyrkogårdar.

CV för Caroline Ranby                  Projektlista och rapporter

 

TEXT

Ranby Text & Kulturmiljö har lång erfarenhet av textproduktion. Caroline Ranby har skrivit ett flertal vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker och artiklar inom det byggnads- och kulturhistoriska området. I den senaste boken Skånes kyrkor står hon även bakom samtliga fotografier och formgivningen. Produktion av texter och layout till böcker, artiklar, broschyrer och utställningar ingår som en del av företagets tjänster. Läs mer under fliken Text och böcker ovan.

KULTURMILJÖ

Ranby Text & Kulturmiljö utför vård- och underhållsplaner, antikvarisk medverkan och förbesiktning, gör antikvariska konsekvensbeskrivningar, historiska utredningar och byggnadsinventeringar. Företaget arbetar med hembygdsgårdar, privatbostäder, kyrkor, kyrkogårdar, slottsmiljöer och stadsbebyggelse. Uppdragsgivare är svenska kyrkan, föreningar, privatpersoner, stat och kommun. I företaget finns 25 års antikvarisk erfarenhet. Läs mer under fliken Kulturmiljö ovan.

2017 ÅRS NILS KARLEBY-STIPENDIUM TILL CAROLINE RANBY

Ur motiveringen: "Caroline Ranbys forskning vittnar om en gedigen kunskap om skånsk kulturhistoria. Hennes pedagogiska skrivstil och illustrativa fotografier i vetenskapliga och populärveten-skapliga publikationer är lysande exempel på förmedling av forskning om skånsk kultur och historia".
Läs hela motiveringen här!

SENASTE BÖCKER:

Skånes kyrkor

På Bokklubben Clios 10-i-topp-lista sommaren 2015

"ett imponerande verk som berikar läsaren med sin överblick över och inblick i skånska kyrkors kulturhistoriska utveckling"

Tidskriften Kyrka & Folk

"En ovanligt tilltalande och inbjudande läsupplevelse"
Kyrkohistorisk Årsskrift 2015

"praktverk"
"generöst och spännande och inbjuder till rundresor"

Kvällsposten

"mycket vacker och oerhört rik på färgbilder" "bör finnas i hyllan hemma hos alla"
Katolskt magasin

"En oumbärlig bok"
Bokklubben Clio

Har erhållit Kulturrådets litterturstöd

Fler pressröster

Kongl. hoffotograf
Peter P. Lundh

"Ulf R. Johansson hyllar en `motbok  i bildskvalets tid´, om gåramålarnas efterträdare, fotografen Peter P. Lundh" Kvällsposten

"En utsökt tidsstudie av Kullabygden för ett sekel sedan"
Helsingborgs Dagblad

"Caroline Ranbys väldokumenterade, skarpsynta bildtexter förhöjer behållningen ytterligare"
Möllekuriren

Har erhållit Kulturrådets litteraturstöd
 

ARTIKEL I GÅRD & TORP:
I nr 4 2015 av Gård & Torp skriver Caroline Ranby om renoveringen av Vattenmöllan, en kvarngård i nordvästskånska Kullabygden. Se tidningens hemsidaLäs mer om Vattenmöllan under Text och forskning ovan, fliken Krapperups kvarnar och kvarnmiljöer.

MÖLLE-KULLEN
Mölle by- och kulturförenings utgåva av  Anders W. Mölleryds  Mölle-Kullen genom tiderna har fått ett nyskrivet förord av Caroline Ranby. Läs mer på föreningens hemsida.

KOMMANDE BOK
 UTGIVNING I MARS 2018:

Första biografin över hovdamen Ebba Hochschild är en gripande kvinnoskildring, ett människoöde präglat av både djupaste sorg och insikten om livets fantastiska möjligheter. Ebba fick kämpa mot personliga tragedier och kvinnoförtryck, men kunde ändå skapa sig en betydande roll som drottning Victorias statsfru och vän.

"Du vet huru jag lärt mig att värdera dig och riktigt hålla af dig,
och det kändes så tryggt och godt att hafva dig med!
"

Drottning Victoria till Ebba."Ja, det var en förskräcklig tid, jag törs ej tänka tillbaka derpå, och framtiden förefaller mig ofta så mörk att jag ej kan fatta den". Ebba till sin svägerska Ellen Gyllenstierna 1895.

"Tycker det är en saga att jag befinner mig här. Här är härligt vackert. HKH har varit förfärligt vänlig, förtjusande är hon, enkel o så naturlig o dock kunglig ut i hvarje fingerspets." Ebba till sin svägerska Ellen Gyllenstierna i brev från från Tullgarn 1906.

Ebba vid 3, 43 och 73 års ålder.
Ebba på tennis i Båstad 1939 tillsammans med Gustaf V.