Kunskaper och erfarenheter

Caroline Ranby

Ranby Text & Kulturmiljö drivs av byggnadsantikvarie och författare Caroline Ranby. Caroline har arbetat som antikvarie sedan 1991, inom den länsmuseala kulturmiljövården, som egen företagare och som anställd vid arkitektkontor. Uppfyller Länsstyrelsen i Skånes och Riksantikvarieämbetets krav på antikvarisk medverkande och antikvarisk expert. Läs mer om Länsstyrelsens policy och RAÄ:s vägledning nedan.

  • Arbetar med allt från traditionella skånska hus till stadsbebyggelse, slottsmiljöer, kyrkor och kyrkogårdar.
  • Har skrivit, fotograferat och layoutat flera kulturhistoriskt inriktade böcker och artiklar.
  • Har praktisk erfarenhet av byggnadsvård.

Belönades med Nils Karleby-stipendiet 2017 för sina insatser som antikvarie och författare.