Kunskaper och erfarenheter

Caroline Ranby

Ranby Text & Kulturmiljö drivs av Caroline Ranby. Caroline är fil. mag. och utildad vid Lunds universitet inom ämnena etnologi, konstvetenskap, historisk arkeologi, byggnadsarkeologi, historia, bevarandeplanering, litteratur- och pressvetenskap.

Har arbetat med antikvariska, byggnadsantikvariska och bebyggelsehistoriska frågor sedan 1991, inom den länsmuseala kulturmiljövården, som egen företagare och som anställd vid arkitektkontor. Uppfyller Länsstyrelsen i Skånes och Riksantikvarieämbetets krav på antikvarisk medverkande och antikvarisk expert. Läs mer om Länsstyrelsens policy och RAÄ:s vägledning nedan.

Har lång erfarenhet av arbete med traditionell skånsk bebyggelse och har skrivit flera böcker i ämnet. Hon har även under många år arbetat med godsmiljöer och kyrkor, har upprättat över 50 vård- och underhållsplaner för skånska kyrkor,  arbetat med fästningar, slott och privatbostäder samt är väl förtrogen med det gröna kulturarvet, trädgårdar, parker och kyrkogårdar.

Har skrivit flera kulturhistoriskt inriktade böcker och artiklar samt medverkat i antologier och historieverk. Flera av texterna illustreras med egna fotografier och ritningar, och för de senaste böckerna, Skånes kyrkor och Ebba Hochschild - att leva efter döden, står Caroline även bakom layouten.

Har praktisk erfarenhet av byggnadsvård, exempelvis fönsterhantverk, framställning av linoljekitt, linoljefärg och äggoljetempera samt hantering av traditionella färgtyper  som kalkfärg och rödfärg.

Belönades med Nils Karleby-stipendiet 2017 för sina insatser som antikvarie och författare.