CV Caroline Ranby

Caroline Ranby
(f 1964)
Antikvarie, etnolog, bebyggelsehistoriker

Utbildningar

 • Utbildad vid Lunds universitet. Utbildningen omfattar 275 poäng (7 år) enligt följande: Medeltidsarkeologi 20 poäng 2003, Byggnadsarkeologi 2 poäng 1995, Fil mag 253 poäng med etnologi (80 p), historia (40 p), konstvetenskap (20 p), bevarandeplanering (3 p), litteratur/pressvetenskap (110 p) 1996 
 • Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden (behörighet K) 2010-2015

Anställningar/egen verksamhet

 • Ranby Text & Kulturmiljö 2013- 
 • Höganäs museum 2013: Projekt rörande fotografen Peter P. Lundh.
 • Höganäs kommun 2011-2012: Författare till tre kapitel i Höganäs stads historieverk.
 • Wikerstål Arkitekter AB, 2004-2012: 
  Exempel på projekt:
  Vård- och underhållsplaner för ca 50 kyrkor.
  Vårdprogram: Varbergs fästning, Lunds universitetshus.
  Antikvariska förundersökningar: Galeasen 11-12 i Viken, Pålsjöbaden.
  Antikvarisk medverkan: Varbergs fästning - Kockenburg, Paul Jönska gården i Viken.
  Historiska underlag: Lunds domkyrka, Hemmesjö g:la kyrka, Kalmar slott – västra vallen
  Kulturhistorisk inventering: Västra Kullaberg
 • Ranby Kulturmiljö, 2008
 • Brunnby församling 2003
  Forskningsprojekt rörande Arilds kapell (se nedan)
 • Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia 2001-2006
  Medverkat i forskningsprojekt rörande topografisk utveckling på Krapperup (se nedan)
  Föreläsningar i byggnadsarkeologi, kursansvarig docent Barbro Sundnér
 • Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen 1993-2004
  Forskningsprojekt rörande godsets bebyggelsehistoriska utveckling (se nedan)
  Utställningsproducent (byggnadsvård, fotografer kring Krapperup)
  Inventering av godsets byggnadsbestånd
 • Skånes hembygdsförbund 1991-1996
  Hembygdskonsulent/antikvarie med ansvar för hembygdsföreningar, informations- och
  kursverksamhet
 • Liber Hermods 1985-1994
  Lärare i historia, samhällskunskap, geografi, svenska för högstadieelever vid svenska skolor utomlands
Forskningsprojekt
 • Ebba Hochschild, drottning Victorias statsfru. Finansierat av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Patriotiska sällskapet, Riddarhuset och Stiftelsen Längmanska kulturfonden. 2013-2017
 • Skånes kyrkor. Finansierat av Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Patriotiska sällskapet, Samfundet Pro Fide et Christianismo, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Birgit och Håkan Ohlssons stiftelse och Stiftelsen Lars Johan Hiertas minne 2012-2014
 • Krapperups vattenkvarnar ur kulturhistoriskt och socialt perspektiv. Finansierat av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 2006-2013.
 • Krapperups topografi i ett historiskt perspektiv (tillsammans med Peter Carelli, Lars Salminen, Barbro Sundnér, Håkan Thorén). Finansierat av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 2003-2006.
 • Krapperup och skifteslandskapet. Finansierat av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 2004.
 • Arilds kapell. Finansierat av Ebbe Kocks stiftelse och Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 2003.
 • Dendrokronologisk undersökning av takstolar i Brunnby kyrka och Krapperups borg (tillsammans med Peter Carelli). Finansierat av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 2000.
 • Krapperups bebyggelsehistoria mellan renässans och skiftesreformer. Finansierat av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. 1993-2002.
Övrigt
 • Tilldelad Nils Karleby-stipendiet 2017 för antikvariskt arbete och publicerade artiklar och böcker.
 • Deltagande vid Nordiskt Slotts- och herrgårdssymposium 2013 med föredraget Krapperups kvarnar och kvarnmiljöer. Några aspekter på den bebyggelsehistoriska utvecklingen och 1700-talets kvarnbyggande på godset.
 • Ledamot av Krapperupsakademien sedan bildandet 2001. Akademien är ett vetenskapligt forum för forskning rörande Krapperups gods.
 • Praktisk erfarenhet inom byggnadsvård dels genom arbete med familjens torp från 1860-talet (fönsterrenovering, tillverkning av linoljefärg, arbete med slamfärg och kalkfärg), dels som styrelseledamot i Föreningen Vattenmöllans vänner sedan 2004, vilken verkar för bevarande och restaurering av den sista vattenkvarnen i Brunnby socken, Höganäs kommun. Som ett led i Vattenmöllans bevarande har även utförts en kulturhistorisk dokumentation med förslag till åtgärdsprogram (se nedan under publicerat).
 • Styrelseledamot i Föreningen Vattenmöllans Vänner 2004-2016 (sekreterare 2004-2009). Medlem i föreningens dokumentationsgrupp.
 • Kurs i fotografering, Kursverksamheten Lund 1989.
Publicerat
 • Ebba Hochschild - att leva efter döden. Lund 2018.
 • Viljestark kvinna på Krapperup. I: Kullabygd 2018.
 • Skånes kyrkor. En kulturhistorisk resa genom 1000 år. Lund 2014.
 • Bräcke mölla fick ny hätta. I: Kullabygd 2014.
 • Möllan i bruk under nästan 300 år – Vattenmöllan en central del i Krapperups ekonomi. I: Kullabygd 2014. (Tillsammans med Hasse Hansson och Christer Wallentin).
 • Lantbruket i industrialismens tidevarv. I: Höganäs historia del 2. Höganäs 2013.
 • Väsby socken från ca 1000-1862. I: Höganäs historia del 2. Höganäs 2013.
 • Brunnby socken från ca 1000-1862. I: Höganäs historia del 2. Höganäs 2013.
 • Kongl. Hoffotograf Peter P. Lund. Det bästa ljus och nutidens bästa instrumenter. Höganäs 2013.
 • Vad är det unika med Varbergs fästning? I: Varbergs fästning och dess roll i Hallands historia. Varberg 2013.
 • Väsby kyrka och patronatsskapets betydelse för byggnadshistorien. I: ALE 2010:4.
 • Wälborne herr Capitaine – en 1700-talskapten och hans brev. I: Ur Krapperups historia. Människor och minnen. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 2007.
 • Krapperup och skifteslandskapet. Laga skifte och agrar bebyggelseutveckling i Brunnby socken 1830-1870. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 2006.
 • Arilds kapell – ett medeltida kustkapell och dess byggnadshistoria. Lund 2005.
 • Vattenmöllan, Brunnby socken. Kulturhistorisk dokumentation 2004 med preliminärt åtgärdsprogram.
 • Ett slottskapell på Arilds läge. I: Ale 2004:1.
 • Krapperup mellan renässans och skiftesreformer. Borgen och byarna 1550-1850. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 2003.
 • Dendrokronologisk provtagning i Brunnby kyrka och Krapperups slott. (Rapport tillsammans med Peter Carelli och Petter Jansson). 2001.
 • Krapperups borg. Byggnadshistorisk undersökning på vinden. 2001.
 • Ombyggnad, renovering och förfall. Krapperups byggnadshistoria under 100 år. I: Kullabygd 2000.
 • Krapperups byggnader. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 1998. (Tillsammans med Henrik Ranby).
 • Två gårdar i Himmelstorp. Bebyggelsehistorisk utveckling under svensk tid. I: Kullabygd 1998.
 • Kyrkogårdar och gravplatser: bevarande – skötsel – dokumentation. Vägledning för ideella föreningar. Skånes hembygdsförbund 1994.
 • Vårda, förvalta, ställa ut: råd och anvisningar i föremålsvård. Skånes hembygdsförbund 1994.
 • Bland krämare och spågummor – om marknadslivet kring sekelskiftet. I: Nordnytt 44. Nordisk tidskrift för folkelivsforskning. Etnologi från Lund. 1991.
 
Därtill ett större antal rapporter och vårdprogram inom den byggnadsantikvariska verksamheten. Se under fliken Rapporter.