Nils Karleby-stipendiet 2017.

2017 års samtliga Nils Karleby-stipendiater vid utdelningsceremonin på Kulturen i Lund:  ortnamnsforskaren Ola Svensson, historikern Bonnie Clementsson och etnologen Caroline Ranby.
2017 års samtliga Nils Karleby-stipendiater vid utdelningsceremonin på Kulturen i Lund: ortnamnsforskaren Ola Svensson, historikern Bonnie Clementsson och etnologen Caroline Ranby.

Caroline Ranby tilldelades Nils Karleby-stipendiet 2017 med motiveringen:
"Caroline Ranby, fil. mag. i etnologi, antikvarie och bebyggelsehistoriker, får priset för sin gedigna och omfattande kunskap om det skånska kulturlandskapet. Hennes insatser omfattar en rad rapporter, artiklar och publikationer om odlingsreformer, byggnader och innevånare. Huvuddelen av hennes forskning handlar om olika aspekter på framväxten av Krapperups gods i nordvästra Skåne. Hon har författat ett stort antal publikationer om godsets historia, bl.a. Krapperups byggnader (tillsammans med Henrik Ranby, 1998), Krapperup mellan renässans och skiftesreformer. Borgen och byarna 1550-1850 (2003) och Krapperup och skifteslandskapet. Laga skifte och agrar bebyggelseutveckling i Brunnby socken 1830-1870 (2006). Ett stort antal artiklar och rapporter om Kullabygden handlar också om bl.a vattenkvarnar, sockenkyrkor och gårdsmiljöer. Hennes senaste bok om Skånes kyrkor. En kulturhistorisk resa genom 1000 år (2014) ger en överblick och kunskap om många av de skånska kyrkorna.
Caroline Ranbys forskning vittnar om en gedigen kunskap om skånsk kulturhistoria. Hennes pedagogiska skrivstil och illustrativa fotografier i vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer är lysande exempel på förmedling av forskning om skånsk kultur och historia".

Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia har fått sitt namn efter Nils Karleby, född i Västra Karaby (Karleby) 1892, uppvuxen i Hyllinge, avliden i Stockholm 1926. För att hedra minnet av Nils Karleby beslöt makan Anna och sonen Olle Karleby att testamentera alla sina tillgångar till en stiftelse, ”vars ändamål är att stödja och främja forskning rörande skånsk kultur och historia”. Detta sker genom utdelning av ”stipendier åt forskare som på vetenskaplig grund bedriver forskning inom detta ämnesfält”. De första stipendierna delades ut 2001.