Galleri med fotografier av Caroline Ranby.

Galleriet innehåller bilder från olika, främst sydsvenska, kulturmiljöer, tagna av Caroline Ranby. Flertalet foton visar objekt som Caroline arbetat med i sin verksamhet som antikvarie och författare, men här ryms även några bilder av vårt gemensamma kulturarv enbart för inspiration. Copyright: C. Ranby.

Afrikas lilja Allén, Kvistrum Arilds kapell Bakugnsfasad i Ladarp Bergahus nr 6b Blåherremölla Bokenäs kyrka Bräcke mölla från fäladen Bräcke mölla Dalby kyrka Frederiksborg Fredriksdal Frilandsmuseet, prästgård Frilandsmuseet Fönster i Ladarp Fönster på Bräcke mölla Genarps kyrka Glimmingehus Himmelstorp nr 1 Himmelstorp nr 2 Kalmar slott Krapperup Kullens fyr Löddeköpinge kyrka Norra flygeln, Krapperup Paul Jönska haven Paul Jönska i Viken Perstorps kyrka Rudbeckia och solbrud Ruveröds kvarn, boningslängan Torrlösa kyrka Vallgraven, Krapperup Vanås Varbergs fästning Vattenmöllan Väsby kyrka

Galleri med renoverings- och byggnadsvårdsbilder.

Galleriet innehåller bilder tagna av Caroline Ranby i samband med olika projekt där Ranby Text & Kulturmiljö varit Antikvarisk medverkande.
Copyright: C. Ranby

Byte av spruckna kalkstenshällar på mur vid Höganäs kyrka Foglagning Jöns Jonsgården Förstärkning av taklag Jöns Jonsgården Halmtäckning  Jöns Jonsgården Interiör renovering Höganäs kyrka Kalkning Himmelstorp Komplettering av tegelgolv Höganäs kyrka Lagning av hättans sparrverk Bräcke mölla Lagning av vägg med kline och lersten Vattenmöllan Linoljefärgsmålade foder och golvlister monteras Vattenmöllan Nockpannor i nytt hydrauliskt kalkbruk Barsebäcks kyrka Nya breda panelbrädor och rödfärg Himmelstorp Nykalkad tornmur Barsebäcks kyrka Nyomlagda tak Barsebäcks kyrka Nyputsad vägg renovering av takets breda brädor Vattenmöllan Nytjärade spån Kulla Gunnarstorps mölla Nytt halmtak Jöns Jonsgården Omläggning av tak Ramlösa Omläggning av tak Spannarps säteri Omläggning av tegeltak Örkelljunga kyrka Omläggning med återanvända Börringepannor Örkelljunga kyrka Omtäckning med kyrkspån på Kulla Gunnarstorps mölla Plåtarbete Barsebäcks kyrka Puts- och foglagning med kalkbruk Hustoftagården Pågående omläggning med begagnade tegelpannor Spannarps säteri Rötskadat tak åtgärdas Ramlösa Stallets rötskadade stolpar får nya stenunderlag Jöns Jonsgården Taktäckning med halm Jöns Jonsgården Tornhuven på Örkelljunga kyrka före renovering Täckning med ny vass Himmelstorp Täckning med nya stickespån Bräcke mölla Upphuggna sprickor i tornets takgesims Barsebäcks kyrka Yttre renovering Barsebäck Örkelljunga kyrka efter renovering