Tjänster

Ranby Text & Kulturmiljö bistår med en rad olika tjänster inom det byggnadsantikvariska området. Företaget uppfyller de krav Länsstyrelsen i Skåne och Riksantikvarieämbetet ställer på antikvarisk expert och medverkande. Se vidare i listan till vänster samt under flikarna CV och Rapporter.
Renovering av Örkelljunga kyrka
Lagade sprickor i Hustoftagården
Taktäckning på Himmelstorp
Underhållsplan till Glimåkra kyrka
Väsby kyrkogård vårdas med hjälp av en underhållsplan
Höganäskrus, 1800-talsinventarier i Glimåkra kyrka
Hustoftagården, nyfogat och nykalkat
Nytt tegelgolv i Himmelsfärdskyrkan, Höganäs
Renovering av korsvirkesfack på Himmelstorpsgården
Ny skylt till Krapperups konsthall