Antikvarisk förbesiktning

En antikvarisk förbesiktning innebär en bedömning och beskrivning av en byggnads kulturhistoriska kvaliteter och görs ofta inför en renovering eller ombyggnad. Förbesiktningen används som underlag vid projekteringen, men kan även kompletteras med en antikvarisk projektering som ytterligare hjälper beställaren att ta vara på byggnadens värden vid en renovering. En antikvarisk förbesiktning kan krävas av kommunen i samband med ansökan om bygglov. Förbesiktningen behövs för att kommunen skall kunna göra en korrekt bedömning av bygglovsansökan.
 

Vattenmöllan 19:2
Antikvarisk förbesiktning och förprojektering