Antikvarisk konsekvensbeskrivning

En antikvarisk konsekvensbeskrivning upprättas inför renoveringar, ombyggnader och liknande. Beskrivningen utreder hur de kulturhistoriska värdena påverkas av åtgärden och utgör underlag för tillståndsbeslut.

Länsstyrelsen kan begära en antikvarisk konsekvensbeskrivning om åtgärden berör objekt skyddade av Kulturmiljölagen.

Ranby Text & Kulturmiljö har upprättat en rad konsekvensbeskrivningar rörande främst kyrkor. Se under fliken Rapporter ovan.

Några exempel på kontorets konsekvens-beskrivningar:

  • Utbyggnad av församlingshemmet i Höganäs 2018.
  • Inbyggnad av orgelläktaren i Rya kyrka 2017.
  • Yttre renovering av Barsebäcks kyrka 2014.