Antikvarisk medverkan

Ranby Text & Kulturmiljö utför antikvarisk medverkan och har gedigen erfarenhet som antikvarisk expert vid renoveringsarbeten av byggnadsminnen, kyrkor och annan kulturskyddad bebyggelse.
En antikvarisk medverkande följer och dokumenterar byggnadsarbetet på byggherrens uppdrag från projektering till slutbesiktning. Syftet är att säkerställa kvalitetskraven i projekteringen och ta till vara byggnadens kulturhistoriska värden.
Länsstyrelsen beslutar om antikvarisk medverkan för renoveringsarbeten på byggnadsminnen och kyrkor samt i samband med arbeten som finansieras med byggnadsvårdsbidrag.
Nedan presenteras några av de projekt i vilka Ranby Text & Kulturmiljö stått för antikvarisk medverkan.

Bräcke möllas hätta renoverades och täcktes med nya stickespån 2013.

Jöns Jonsgårdens stall och halmtak åtgärdades 2015.
 

Himmelsfärds-kyrkan i Höganäs renoverades interiört 2014.

Örkelljunga kyrka renoverades exteriört och fick ny färgsättning 2016.