Byggnadshistoriska utredningar

En byggnadshistorisk utredning kan ligga till grund för ett detaljplanearbete, en byggnadsminnesförklaring eller resultera i ett föredrag. Mer eller mindre omfattande byggnadshistoriska utredningar ingår också vid antikvarisk medverkan och förundersökning eller vid upprättande av en vård- och underhållsplan. Kunskapen om en byggnads eller kulturmiljös historia utgör alltid grunden i det antikvariska arbetet och är förutsättningen för bedömningen av en byggnad samt god vård av densamma.

Ranby Text & Kulturmiljö hjälper till med olika typer av byggnadshistoriska utredningar, vilka kan skräddarsys tillsammans med beställaren. Kontoret har mångårig erfarenhet av byggnads- och bebyggelsehistorisk arkivforskning och byggnadsdokumentation, en förutsättning i samband med byggnadshistoriska utredningar.

Några exempel på utförda arbeten och resultatet av dem:

  • Den byggnadshistoriska utredningen av Arilds kapell resulterade i en bok. Läs mer om kapellet här
  • Utredningen av Väsby kyrka har redovisats i artiklar och föredrag. Läs mer om Väsby kyrka här
  • Historiken och värdebeskrivningarna över husen på Västra Kullaberg ligger till grund för kommunens områdesbestämmelser