Byggnadsinventering och dokumentation

Inventering och dokumentation av byggnader och bebyggelseområden kan ligga till grund för kommunalt planeringsarbete, en vård- och underhållsplan eller en förändring av en byggnad eller miljö.

En inventering innebär dokumentation i ord och bild, sammanställning av historik samt utpekande av de kulturhistoriska värdena, ibland åtföljda av bevarandeförslag. Resultaten presenteras också ofta med hjälp av kartor och tabeller som i dokumentationen av Bonderups kyrkogård här bredvid eller i inventeringen av Glimåkra kyrkas inventarier nedanför. (Förstora genom att klicka på bilderna).

Ranby Text & Kulturmiljö kan i samråd med beställaren ta fram individuellt utformade inventeringar, vilka överensstämmer med det aktuella objektets behov och inventeringens syfte.