Vård- och underhållsplan upprättades för Höganäs kyrkogård under 2013-2014.

Vård- och underhållsplan/
vårdprogram

En vård- och underhållsplan syftar till att ge långsiktiga riktlinjer för en byggnads, kyrkas eller kyrkogårds skötsel. Vård- och underhållsplanen beskriver byggnadens kulturhistoriska värden, fastställer åtgärdsbehov och ger bevarandeförslag.
Ranby Text & Kulturmiljö gör vård- och underhållsplaner för kyrkor, kyrkogårdar och byggnadsminnen.
 

loading...

Vård- och underhållsplanen för Dalby Heligkorskyrka uppdaterades 2016.

Gessie kyrkas vård- och underhållsplan färdigställdes 2016.