Textproduktion

Ranby Text & Kulturmiljö producerar kulturhistoriska texter, men kan även bistå med helhetslösningar med foto och layout. Boktexter, informationsbroschyrer, tidningsartiklar och utställningstexter är några områden som företaget arbetar med. För exempel på helhetslösning, se böckerna Ebba Hochschild och Skånes kyrkor som är skrivna, fotograferade och formgivna av Caroline Ranby.

Några exempel på uppdrag:

  • Boken om Peter P. Lundh. Texter och bildurval
  • Höganäs historia del 2. Text och bilder till tre kapitel
  • Mölle-Kullen genom tiderna. Förord till nyutgåva
  • Artiklar i tidskriften Gård & Torp
Caroline Ranbys böcker:
 

Ebba Hochschild - Att leva efter döden.
»Gripande om hovdam … Caroline Ranbys språk är lättläst och smidigt och boken är fylld av foton att förlora sig i. Författaren har drivits av en stor upptäckarglädje och nyfikenhet som berikar boken … sammantaget är det en levande skildring som är både skrämmande och medryckande.« Populär Historia
Inb. 539 s. Rikt ill. i färg och sv/v. Historiska Media Förlag.  Beställs via förlaget, nätbokhandeln eller bokhandeln.

Mer om  Ebba Hochschild och PRESSRÖSTER i listan till vänster.

Skånes kyrkor. En kulturhistorisk resa genom 1000 år
Vacker, lärorik och unik skildring av de skånska kyrkorna!
I mer än tusen år har kyrkorna utgjort centrala och viktiga byggnader i det svenska kulturlandskapet. I Sverige finns idag omkring 3 500 kyrkor, bara i Skåne cirka 450 stycken.
I den bildrika boken Skånes kyrkor skildras kyrkans historiska och estetiska värden. 
Inb. 280 s. Ill. Historiska Media Förlag. Slut på förlaget. Beställs via Ranby Text & Kulturmiljö, caroline.ranby@telia.com. 212:- inkl. moms. Frakt tillkommer.

Mer om boken och pressröster i listan till vänster.

Kongl. hoffotograf Peter P. Lundh. Det bästa ljus och nutidens bästa instrumenter
Boken tar oss med på en resa genom Lundhs bildvärld. Via 250 av fotografens kända och okända bilder, med åtföljande texter av Caroline Ranby, får vi både uppleva för länge sedan förlorade miljöer och besöka platser som vi än idag kan känna igen.
Inb. 272 s. 250 bilder i stort format. Höganäs museum, Höganäs bokhandel & Förlag. Beställ via www.hoganasmuseum.se eller Höganäs bokhandel.

Mer om boken, projektet Peter P. Lundh och Lundhs glasplåtsamling på Höganäs museum i listan till vänster.

Krapperup mellan renässans och skiftesreformer. Borgen och byarna 1550-1850
Tiden mellan renässans och skiftesreformer, mellan 1550-tal och 1850-tal, är en period då bebyggelsen i Skåne ändras från rödmättade tegelborgar till ljusputsade sätesgårdar, från grånande trälängor till rödvita korsvirkesbyggnader. Det är en period som rymmer både dramatiska förändringar och seglivad kontinuitet, både krig, svältkatastrofer och en bondevardag i frälsebyn under den allenarådande godsherren. Krapperups gods på nordvästskånska Kullahalvön, dess borg, byar och invånare står i denna bok som exempel på utvecklingen under den aktuella perioden.
Inb. 745 s. i två band. Ill. Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.
Beställ via www.krapperup.se eller nätbokhandeln.


Mer om boken och forskningsprojektet som ligger till grund i listan till vänster.

Arilds kapell. Ett medeltida kustkapell och dess byggnadshistoria.
Arilds kapell, Skånes enda bevarade medeltida kustkapell, uppfördes för nära 600 år sedan. Det är en byggnad som speglar en lång tidsperiod och en omvälvande samhällsutveckling. I byggnaden och i dess inventarier kan vi finna spår av ett flertal personers verksamhet, spår som leder såväl till Stormaktsveriges högsta ledning och störste byggherre, som till en färjeman i Helsingborg och en fattig, dansk sjömanspojke från Snekkersten.
Inb.106 s. Ill. Brunnby församling.
Slutsåld.


Mer om Arilds kapell i listan till vänster.

Krapperup och skifteslandskapet. Laga skifte och agrar bebyggelseomvandling i Brunnby socken, Skåne 1830-1870
Landsbygdens bebyggelse genomgick i och med jordskiftesreformerna en av historiens mest radikala omgestaltningar under 1800-talet. Byar förändrades och gårdar revs. I denna bok har vi möjlighet att på nära håll följa denna omvälvande process och se vad den innebar för bebyggelsen och för människorna. Krapperups byggnader slår hål på flera av myterna kring skiftesperioden.
Inb. 131 s. Ill. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Beställ via www.krapperup.se eller nätbokhandeln.


Mer om boken och skiftena i listan till vänster.

Krapperups byggnader
Det finns en spridd myt i Kullabygden, att Krapperups gods förr i tiden omfattade så stora domäner, att ägarna  kunde åka hela vägen till Stockholm på egen mark. Detta är en kraftig överdrift, men avslöjar en del om hur kullaborna sett på traktens största jordägare. Krapperups byggnader är en inventering av godset nuvarande byggnadsbestånd, både det som tillhör huvudgården och arrendegårdarna. Boken rymmer även en beskrivning av traktens byggnadskultur och ett kapitel om byggnadsvård med många råd och praktiska exempel.
Inb. 265 s. Ill. Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.
Beställ via www.krapperup.se eller nätbokhandeln.

Tre böcker som Caroline Ranby medverkat i:

Ur Krapperups historia. Månniskor och minnen
Det förflutna lever fortfarande på Krapperup. Borgen är rik på minnen från de människor som levt och verkat här. Genom föremål, gulnade brev och handlingar framträder flera seklers historia. På så sätt öppnar godset sina dörrar och inviterar till en resa i tid och rum. Ur Krapperups historia är en kulturhistorisk odyssé, där författarna bjuder in läsarna till skiftande världar och öden. Red. Peter Ullgren.
Inb. 293 s. Ill. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsn.
Beställ via www.krapperup.se eller nätbokhandeln


Mer om boken och ett utdrag ur Caroline Ranbys artikel i listan till vänster.

Varbergs fästning och dess roll i Hallands historia
I gränsområdet mellan de unga danska, norska och svenska statsbildningarna under tidig medeltid trädde landskapet Halland fram med en ständigt skiftande nationsgräns i de nordiska rikenas periferi. På Vardberget i Varberg uppfördes för över 700 år sedan en borg för en dansk greve. Under århundraden har därefter en dramatisk historia spelats upp på denna plats. Red. Pablo Wiking-Faria.
Caroline Ranby har skrivit ett av bokens kapitel, vilket även utgör ett kapitel i Statens Fastighetsverks vårdplan för fästningen.
Inb. 271 s. Ill. Hallands kulturhistoriska museum.
Beställ via www.museumhalland.se

 

Kullahalvön mellan istid och kommunreformer. Del 2 av Höganäs historia
Höganäs historia är den första övergripande historiken över Skånes yngsta stad med omland och utgör kommunens officiella historieverk. Den första delen behandlade Höganäs stad medan denna andra del berättar om resten av kommunen. Med landskap och landsbygd i centrum berättas historien från stenålderns boplatser till 1970-talets kommunreform. Red. Henrik Ranby.
Caroline Ranby har skrivit 3 av bokens 19 kapitel, om Brunnby och Väsby socknar samt om lantbruket i industrialismens tidevarv. I boken presenteras även Caroline Ranbys forskningsprojekt rörande vattenkvarnar i Brunnby socken.
Inb. 544 s. Ill. Höganäs kommun.

Mer om projektet Krapperups kvarnar och kvarnmiljöer i listan till vänster.

Ytterligare fyra böcker som säljs via Ranby Text & Kulturmiljö, skrivna av Henrik Ranby:


Henriks byggnadsvård
Med personligt engagemang, utgångspunkt i egna erfarenheter och yrkesvardagliga exempel behandlar Henrik Ranby i denna bok byggnadsvård och kulturarvsfrågor mellan socialdemokrati och nyliberalism.
154 s. Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet. Beställs via www.conservation.gu.se

Harald Boklund
I denna bok får vi följa den i Malmö verksamme arkitekten Harald Boklund (1868-1924), hans liv och gärning från direktörsvåningen på Konstakademien i Stockholm, över studie- och praktikåren i kejsartidens Berlin och det produktiva kompanjonskapet med August Lindvall i industrialismens Malmö. Detta är Henrik Ranbys doktorsavhandling.
272 s. Ill. Beställs via Ranby Text & Kulturmiljö, caroline.ranby@telia.com. 212:- inkl. moms. Frakt tillkommer.

Bak´ det höga näset
Stadsvandring på vers genom Höganäs, den lilla nordvästskånska staden som ligger i skydd bak´ det höga näset. 46 sonetter guidar oss genom staden och dess historia. Layout av Ranby Text & Kulturmiljö.
63 s. Beställs via Ranby Text & Kulturmiljö, caroline.ranby@telia.com. 159:- inkl. moms. Frakt tillkommer.

Bebyggelsen vid Höganäs-Mölle järnväg - historia och bevarande.
I Henriks Ranbys examensarbete från 1988 presenteras Höganäs-Mölle järnvägs historia, från invigningens pompa och ståt 1910 till den sista rälsbussen 1963. Intervjuer gjorda på 1980-talet belyser exempelvis hur livet levdes på Strandbadens station på 1920-talet. Den 10 km långa järnvägen hade fyra stationer och två banvaktsstugor.  I rapporten återges koncessionsritningar över bangårdar liksom byggnadsritningar. Examensarbetet utgjorde underlag för  Gunnar Gunnarssons film Sista tåget till Mölle 2003 och en utställning på Höganäs Museum 2013. 
136 s. Ill. Stenc. Beställs via Ranby Text & Kulturmiljö, caroline.ranby@telia.com. 159:- inkl. moms. Frakt tillkommer.

Läs mer om Henrik Ranbys verksamhet här.