Ebba Hochschild - Att leva efter döden
 

En bok om:
Kvinnokamp
Ryktets makt
Omänsklig sorg

Mänsklig styrka

 

Ebba var född Gyllenstierna 1866. Hon växte delvis upp på familjens gods Krapperup i nordvästra Skåne, delvis i Köpenhamn och delvis i Uppsala. Hon gifte sig som 19-åring och fick två barn, men redan tidigt i livet skulle döden och sorgen komma att prägla hennes tillvaro. Under ytterst tragiska omständigheter kom hon att förlora dem som stod henne närmast. Samtidigt fick hon erfara hur lite en kvinnas liv var värt i 1890-talets Sverige, totalt utlämnad åt sin svärfar förmyndaren.

Ebbas kamp för självständighet resulterade så småningom i att hon fick tjänst som statsfru åt drottning Victoria mellan 1908 och 1924. Som drottningens medarbetare, men även som hennes vän fick hon uppleva en tid fylld av dramatiska och intressanta händelser. Ebba följde drottningen på hennes resor till Rom och Capri. Hon lärde känna några av den tidens mest kända svenskar, som Axel Munthe och Sven Hedin. Hon närvarade vid statsbesök och fick vara med om världspolitiska händelser, bland annat då hon tillsammans med drottningen vistades i Tyskland under Första världskriget.
 

Biografin bygger på brevväxling mellan Ebba, hennes släkt och vänner. Genom breven talar inte bara Ebba direkt till oss, utan även en rad andra personer, såsom hennes anförvanter, hennes bekanta både i Sverige och utomlands samt hennes arbetsgivare, drottning Victoria och hennes mor. Genom deras formuleringar framträder en levande bild av dåtidens människor och samhälle, en allmänmänsklig bild som har mycket att säga även oss som lever i dagens moderna och snabbt föränderliga värld. Och en berättelse som inte minst påminner oss om varför vi aldrig får upphöra att kämpa för mäns och kvinnors lika värden.

"Ja, det var en förskräcklig tid, jag törs ej tänka tillbaka derpå, och framtiden förefaller mig ofta så mörk att jag ej kan fatta den". Ebba till sin svägerska Ellen Gyllenstierna 1895.

"Tycker det är en saga att jag befinner mig här. Här är härligt vackert. HKH har varit förfärligt vänlig, förtjusande är hon, enkel o så naturlig o dock kunglig ut i hvarje fingerspets." Ebba till sin svägerska Ellen Gyllenstierna i brev från från Tullgarn 1906.

"Du vet huru jag lärt mig att värdera dig och riktigt hålla af dig, och det kändes så tryggt och godt att hafva dig med!" Drottning Victoria till Ebba 1909.

 

Arbetet med boken och tryckningen har möjliggjorts tack vare välvilligt stöd från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Riddarhuset och Stiftelsen Längmanska Kulturfonden.
Boken är utgiven av Historiska Media Förlag.

Pressröster


"Jag tycker det är så fantastiskt därför man är van att se den här strama, tyskälskande drottningen i svart-vitt och här ser man brev som hon skrivit till Ebba när hon är naturlig och väldigt personlig och charmig.
/---/
Det är fascinerande att följa hennes /Ebbas/ och familjens öde."
Sveriges Radio Vetenskapens värld Historia

"Boken är ett gripande tidsdokument, som med imponerande detaljrikedom skildrar inte bara dåtidens människor och samhälle utan också en kvinnas förmåga att resa sig och kämpa för sin frihet och självständighet."
Bibliotekstjänst

"Det är oerhört fascinerande att se hur Ebba reser sig och faktiskt klarar av att leva efter döden /---/ Det är med vemod som jag läser sista sidan /---/ en levande skildring som är både skrämmande och medryckande"
Populär Historia

"Levande porträtt av en färgstark kvinna"
Gods & Gårdar

"När jag lägger ifrån mig boken dyker uttrycket Magnum Opus upp i huvudet. Jag tror att det är precis vad Caroline Ranby har åstadkommit. Hennes porträtt av Ebba Hochschild känns angelä-get och genomarbetat från första till sista sidan. Språket flödar lätt och klart, och författaren hanterar det stora källmaterialet med ackuratess. "
Möllekuriren