Kongl. hoffotograf Peter P. Lundh. Det bästa ljus och nutidens bästa instrumenter.

Pressröster
"Ulf R. Johansson hyllar en `motbok  i bildskvalets tid´, om gåramålarnas efterträdare, fotografen Peter P. Lundh" Läs hela recensionen.
Kvällsposten

"En utsökt tidsstudie av Kullabygden för ett sekel sedan"
Helsingborgs Dagblad

"Caroline Ranbys väldokumenterade, skarpsynta bildtexter förhöjer behållningen ytterligare"
Möllekuriren

loading...

Peter P. Lundh (1865-1943) var verksam som fotograf i Kullabygden från 1886 till omkring 1940. Han utbildade sig i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike och etablerade därefter fyra ateljéer i Kullabygden. Han utnämndes till hovfotograf och rönte framgångar i flera tävlingar samt var även en huvudkraft bakom turismens utveckling kring Kullaberg, Mölle och Arild. Hans efterlämnade glasplåtar och fotografiska utrustning förvaltas av Höganäs Museum.
Genom Höganäs museums försorg och tack vare finansiering genom Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen har samtliga Lundhs glasplåtar kunnat scannas. En naturlig avslutning av detta projekt var att ge ut en bok med Lundhs bilder. För bokens samtliga texter och upplägg svarade Caroline Ranby medan bildurvalet gjordes av Alf Pettersson och Caroline Ranby. Utgivningen ombesörjdes av Höganäs museum och Höganäs bokhandel.
Ovan ett smakprov på några av Lundhs 6500 bevarade bilder. Ses bäst i fullskärmsläge. Den intresserade rekommenderas ett besök på Höganäs museum där samtliga Lundhs bilder finns att beskåda på stor skärm. Därtill finns en utställning om fotografen och hans verksamhet.
Caroline Ranbys bok Kongl. hoffotograf Peter P. Lundh tilldelades Kulturrådets litteraturstöd 2014, vilket kan ges till böcker som uppfyller vissa kvalitetskriterier.

Från Höganäs museums utställning över Peter P. Lundh och fotokonstens historia.

Längst till vänster och höger ses exempel på av Lundh levererade fotografier förvarade i Krapperups arkiv. Till höger en baksida med reklamtext. I mitten exempel på glasplåt i Höganäs museum.

 

Några av de turistbroschyrer och vykortssamlingar som Peter P. Lundh gav ut.
Vykort utgivna av Peter P. Lundh.