Ur Krapperups historia

Antologin Ur Krapperups historia rymmer 15 artiklar av lika många författare, bland annat flera forskare som ingår i Krapperupsakademien. Artiklarna har en rik spännvidd, men berör samtliga personer eller händelser med anknytning till Krapperup.
Caroline Ranbys artikel, Wälborne herr Capitaine - en 1700-talskapten och hans brev, behandlar en dag i Petter Gotthard von Kochens liv. Von Kochen, som ägde Krapperup mellan 1734 och 1764, är en portalgestalt i godsets historia. Han var karolinen som efter en mångårig fångenskap i Ryssland kom tillbaka till Sverige och köpte Krapperup tillsammans med sin bror. Han var den som lyfte det då nedgångna och fattiga godset ur dess förfall. Därtill har han satt tydliga avtryck i det rika källmaterial som förvaras i Krapperups godsarkiv, bland annat genom den dagbok han förde under sina år som godsherre.
Boken ingår i serien Historia kring Krapperup i vilken forskare med olika kulturhistorisk inriktning presenterar sina resultat.
Se www.krapperup.se under fliken Stiftelsen & Fondmedel.

Caroline Ranby
Wälborne herr Capitaine - en 1700-talskapten och hans brev

Utdrag från Ur Krapperups historia

Det var måndag morgon den 1 augusti 1757, en blåsig sommarmorgon. Vinden kom svepande från öster in över vallgraven och virvlade runt mellan de gulputsade flyglarna till Krapperups herrgård. Blåsten tilltog allt mer och närmade sig stormstyrka. Mörka moln rusade snabbt över himlen och lämnade gluggar av blått, som tillät solen att kasta hastiga ljuskaskader ner över gårdens branta, röda tegeltak, för att sedan låta sitt sökarljus svepa över Kullabergs runda, delvis kala, delvis bokskogsklädda, siluett i norr.
Gården var vaken sedan länge. Mjölkepigorna hade redan avslutat sitt arbete och på stallgården stod inspektor Clas Hallman tillsammans med gårdens skytt. Deras hästar frustade i den starka vinden och ville helst vända bakdelen mot stormbyarna. Det klirrade i betslen, men ljudet överröstades nästan helt av den dånande vinden, som slet i trädens lövkronor och piskade upp havets dyningar till bränningar. Ljudet från havet kunde förnimmas som ett svagt muller på avstånd. Inspektorn och skytten satt båda upp. De var på väg till utsockne marker, för att se till godsets ägor. Deras ärende var inte särskilt omfattande. De skulle vara tillbaka till eftermiddagen.

Läs ett längre smakprov av artikeln.

Petter Gotthard von Kochen. Porträtt av Johan Henrik Scheffel 1728. Krapperups borg.
Petter Gotthard von Kochens dagbok för åren 1755, 1756 och 1757. Krapperups godsarkiv.