Vård- och underhållsplan upprättades för Höganäs kyrkogård under 2013-2014.

Vård- och underhållsplan/
vårdprogram

En vård- och underhållsplan eller ett vårdprogram syftar till att ge långsiktiga riktlinjer för en byggnads, kyrkas eller kyrkogårds skötsel. Vård- och underhållsplanen beskriver byggnadens kulturhistoriska värden, fastställer åtgärdsbehov och ger bevarandeförslag.

Vård- och underhållsplanen utgör ett praktiskt instrument i det dagliga förvaltningsarbetet och ligger till grund för planering av kommande renoveringsarbeten.

Caroline Ranby har lång erfarenhet av att upprätta vård- och underhållsplaner samt vårdprogram, och har gjort planer för kyrkor (byggnader och inventarier), kyrkogårdar samt byggnadsminnen.

loading...

Vård- och underhållsplanen för Dalby Heligkorskyrka uppdaterades 2016.

Gessie kyrkas vård- och underhållsplan färdigställdes 2016.